Daily Archive: November 11, 2018

11 ನೇ ನವಂಬರ್, 2018-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

11 ನೇ ನವಂಬರ್, 2018-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

  ರಾಜ್ಯ 1. ಪಂಚಾಯ್ತಿ  ‘ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ‘ ಇದುವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ- 1998ರ ಬದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ) ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ...

error: Content is protected !!