Daily Archive: February 2, 2019

2ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

2ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ 1.ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್‌ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ವೀಯೆಲ್ಲೆನ್-ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪುರಂದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೀಡುವ ನಿರ್ಮಾಣ್-ಪುರಂದರ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, 11 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ, ಸ್ವರ್ಣಹಾರ ಹಾಗೂ ಪದಕವನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿ ದೆ....

error: Content is protected !!