Daily Archive: March 3, 2019

3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ 1.ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಇ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಆರ್‌ಟಿಇ)-2012ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸೀಟು ಭರ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ...

error: Content is protected !!