Daily Archive: March 5, 2019

05th Mar, 2019-IAS Current Affairs 0

05th Mar, 2019-IAS Current Affairs

‘Purchasing Managers’ Index (PMI)’ (GS3: Indian Economy) Issue: Nikkei’s latest India Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) points to a fair bit of buoyancy in the Indian economy. India’s Manufacturing PMI rose to a 14-month...

5ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

5ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ 1.ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋಪ್ರತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ‘ಸೇವಾ ಸಿಂಧು’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ....

error: Content is protected !!