Daily Archive: March 6, 2019

06th  Mar, 2019-IAS Current Affairs 0

06th Mar, 2019-IAS Current Affairs

‘Cancer care facility’ (GS2: Issues related to Health) Issue: Existing and upcoming cancer care facilities are not enough to tackle the increasing burden of cancer cases in India, according to oncologists. There are only...

6ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

6ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಬಡಗು, ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷರತ್ನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದ ಜಲವಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ (86) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ರಾಷ್ಟ್ರ 1.ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಷ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2020ವರೆಗೆ...

error: Content is protected !!