Daily Archive: March 10, 2019

10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ 1.ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹಂತಿ: ಭಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಬಾರ್ಕ್) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹಂತಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಸಿಸಿ) ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. . ಒಡಿಶಾದ 59 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಲಿಷನ್...

error: Content is protected !!