Daily Archive: April 1, 2019

1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ 1.ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ವಿಜಯಪುರದ ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿ ಯಿಂದ, ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2017, 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಧಾರವಾಡದ ಡಾ.ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ (ಕಾವ್ಯ), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೊ.ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸಂಶೋಧನೆ)...

error: Content is protected !!