Daily Archive: April 5, 2019

5ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 0

5ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ 1.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರಯಾನ ದಿನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರಯಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಗರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5...

error: Content is protected !!